Barntandvård


Alla barn 1-2 år inom vårt upptagningsområde kallas till en information. Detta för att tidigt möta er som föräldrar och informera och ge råd om ert barns munhälsa. Vi lämnar även råd om kost och amning. Vid 3-års ålder kallas barnen till en första tandundersökning. Därefter erbjuds regelbundna återbesök efter individuell bedömning.

Vi har ett Barn och ungdomsteam bestående av två tandläkare, tre tandsköterskor och  två tandhygienister med specialkunskap i barn/ungdomstandvård och omhändertagande av barn med speciella behov. Vid behov kan vi erbjuda behandling under lustgas. Vi har tillgång till tandregleringsspecialist i samma byggnad. Vår målsättning är att arbeta förebyggande för att bibehålla eller förbättra barnens tandhälsa. Vi samarbetar med Sjukvården, Barnhabiliteringen, BVC, förskolor och skolor. Alla är välkomna från 0 till 23 år.