Betalning


Betalningsmetoder

Hos oss betalar du med kort, from 2018 är vi kontantfia. Vi har även möjlighet att fakturera, 50 kr i faktureringsavgift tillkommer. Du kan också ansöka om förmånlig tandvårdskredit med avbetalning per månad räntefritt. Vår receptionspersonal hjälper dig med ansökan.

 

Kostnadsberäkning

Tandgruppen ger dig som patient en kostnadsberäkning inför behandlingen. Då får du också besked om hur stor del av behandlingskostnaden som täcks av det statliga Tandvårdsstödet.

 

Tandvårdsstödet 

Nu täcks en stor del av kostnaden för all slags tandvård av ett tandvårdsstöd som omfattar alla vuxna, oavsett ålder.

Vid behandlingar mellan 3 000 - 15 000 kr täcker tandvårdsstödet c:a 40% av kostnaden.

Vid omfattande behandlingar från 15 000 kronor och uppåt täcker tandvårdsstödet c:a 80% av kostnaden. 

Nedan tandvårdsbidrag  gäller f rom 15 April 2018

ÅlderTandvårdsbidrag
Barn födda 1996 och tdigare   Gratis
23-29(kalenderår) 600 kr/år
30-64 300kr/år
65 och uppåt 600 kr/år
  • Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i två år
  • Särskild tandvårdsbidrag riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget 600 kr 2 gånger per år

För mer information se försäkringskassan.se

Vår Garantivillkor :

Garantin avser protetiska konstruktioner. Avtagbara proteser har 1 års garanti. Fastsittande konstruktioner, tandstödda eller implantatburna, har 2 års garanti.

 

Garantin gäller endast på Tandgruppen Kungsbacka Ab. Vid omgörning av annan vårdgivare gäller Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket.

 

Behandling skall vara betald i sin helhet för att garanti skall gälla. Detta gäller oavsett om man använder sig av direktbetalning, betalning via finansieringsplan, betalning gentemot försäkringsbolag och i de fall finansiering sker med hjälp av Individ- & Familjeomsorgen.

 

·         Patienten skall följa den revisionsplan och sköta de kontrollbesök som rekommenderats av behandlaren. 

·        

·         Patienten skall bibehålla acceptabel nivå avseende munhygieniska åtgärder under hela garantitiden. i de fall gelskenor har framställts skall dessa ha använts enligt behandlarens ordination.

 

Vid fall av bruxism gäller garanti endast i de fall patienten har använt bettskena regelbundet. Om patienten har tackat nej till bettskena gäller ej garantin.

·          

·         Garantin omfattar kostnaden för det protetiska arbetet som utförts och inte för nödvändigt tillkommande behandling i händelse av omgörning.

·        

Garantin innefattar inte temporära konstruktioner, om patienten kan lastas för behovet  av omgörning eller om konstruktionen utsatts för yttre våld.

Plastfyllningar innefattas ej av garanti.

 

Rotbehandlingar innefattas ej  av garanti.