Före- och efterbilder


 

Före behandling, man som vill förändra sitt leende 

 

Efter behandling. Mannen har försetts med enstaka kronor på varje tand i över och underkäken, mannen är mycket nöjd med behandlingen och har fått ett nytt leende som resulterat i ett bättre självförtroende