Grattis till vår jourtandläkare Java Walladbegi som disputerat !

Skriven den 16 juni 2019

Grattis till vår jourtandläkare Java Walladbegi som disputerat !

Vi gratulerar vår duktiga medarbetare och jourtandläkare som har disputerat 2019 06 12. Javas avhandling heter "Preclinic Studies for cryoprevention of oral mucositis"