Vi har öppet för dig som är frisk se nedan riktlinjer ang Corona virus

Skriven den 27 mars 2020

Vi har öppet för dig som är frisk se nedan riktlinjer ang Corona virus

 Folkhälsomyndighete går ut med att spridning av Covid-19 anses som fortfarnde hög i samhället

Stanna hemma om du har symptom

Folkhälsomyndigheten och vi på tandgruppen uppmanar dig med symtom, även milda, att avstå ditt besök till Tandgruppen  

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du kommer till oss.

Har du varit utomlands skall du avstå behandling i minst 14 dagar även om du inte uppvisar symptom

Vanliga symtom på Covid-19 är
torrhosta, feber, andningsbesvär , halsont, huvudvärk ,muskel- och ledvärk

 De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.

Vi på Tandgruppen jobbar enligt basala hygienrutiner och följer smittskyddslagen. Personalen håller sig ständigt uppdaterade om Folkhälsomyndighetens och Region Hallands riktlinjer 

 Läs på 1177.se om hur du kontaktar vården eller ring 1177. 

 Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar. 

 Välkommen till oss när du är frisk och kry.