Skip to main content

Betalning & Garanti

Betalning & Garanti

Betalningsvillkor

Betalningsmetoder

Hos oss betalar du med kort, from 2018 är vi kontantfia. Vi har även möjlighet att fakturera, 60 kr i faktureringsavgift tillkommer. Du kan också ansöka om förmånlig tandvårdskredit med avbetalning per månad räntefritt.  www.tandkonto.se eller kontakta receptionspersonal så hjälper vi dig med ansökan.

Kostnadsberäkning

Tandgruppen ger dig som patient en kostnadsberäkning inför behandlingen. Då får du också besked om hur stor del av behandlingskostnaden som täcks av det statliga Tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet

Nu täcks en stor del av kostnaden för all slags tandvård av ett tandvårdsstöd som omfattar alla vuxna, oavsett ålder.

Vid behandlingar mellan 3 000 - 15 000 kr täcker tandvårdsstödet c:a 40% av din totala kostnad hos oss.
Vid omfattande behandlingar från 15 000 kronor och uppåt täcker tandvårdsstödet c:a 80% av din totala kostnad hos oss.

Nedan tandvårdsbidrag gäller f rom 15 April 2018

 • Ålder

  Bidrag

 • Barn födda 2000 och senare

  Kostnadsfri

 • 24-29 (kalenderår)

  600 kr/år

 • 30-64

  300 kr/år

 • 65 och uppåt
  600 kr/år
 • Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i två år
 • Särskild tandvårdsbidrag riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa.
  Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget 600 kr 2 gånger per år.

För mer information:

Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid, vänligen ring oss, telefon 0300-80 00 00
Sent avbokad tid eller uteblivet besök kan komma att debiteras.

Garantivillkor

 • Garantin gäller endast på Tandgruppen Kungsbacka Ab.
  Vid omgörning av annan vårdgivare gäller Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket.Behandling skall vara betald i sin helhet för att garanti skall gälla.
  Detta gäller oavsett om man använder sig av direktbetalning, betalning via finansieringsplan, betalning gentemot försäkringsbolag och i de fall finansiering sker med hjälp av Individ- & Familjeomsorgen.

 • Patienten skall följa den revisionsplan och sköta de kontrollbesök som rekommenderats av behandlaren.
 • Patienten skall bibehålla acceptabel nivå avseende munhygieniska åtgärder under hela garantitiden. i de fall gelskenor har framställts skall dessa ha använts enligt behandlarens ordination.
 • Vid fall av bruxism gäller garanti endast i de fall patienten har använt bettskena regelbundet. Om patienten har tackat nej till bettskena gäller ej garantin. Garantin omfattar kostnaden för det protetiska arbetet som utförts och inte för nödvändigt tillkommande behandling i händelse av omgörning.
 • Garantin innefattar inte temporära konstruktioner, om patienten kan lastas för behovet av omgörning eller om konstruktionen utsatts för yttre våld.
 • Plastfyllningar innefattas ej av garanti.
 • Rotbehandlingar innefattas ej av garanti.