Skip to main content

FANTASTISKA RESULTAT

Före- och efterbilder

Före- & efterbilder

Före- och efterbilder

Före behandling

Man som vill förändra sitt leende

Efter behandling

Mannen har försetts med enstaka kronor på varje tand i över och underkäken
Mannen är mycket nöjd med behandlingen och har fått ett nytt leende som resulterat i ett bättre självförtroende