Skip to main content

Barn
Tandvård

Barntandvård

Barnens tandhälsa i fokus

 • 1-2år

  Alla barn mellan 1-2 år inom vårt upptagningsområde blir erbjudna att själva boka tid för munhälsobeömning.
  Detta för att tidigt möta er som föräldrar och informera och ge råd om ert barns munhälsa. Vi lämnar även råd om kost och amning.

 • 3år
  Vid 3-års ålder kallas barnen till en första tandundersökning.
 • 3+
  (till max 23år)

  Därefter erbjuds regelbundna återbesök efter individuell bedömning.

 • Vid behov kan vi erbjuda behandling under lustgas.
 • Vi har tillgång till tandregleringsspecialist i samma byggnad.
 • Vår målsättning är att arbeta förebyggande för att bibehålla eller förbättra barnens tandhälsa.
 • Vi samarbetar med Sjukvården, Barnhabiliteringen, BVC, förskolor och skolor.
 • Alla är välkomna från 0 till 23 år.

Vi har ett Barn och ungdomsteam bestående av två tandläkare, fyra tandsköterskor och en tandhygienist.

Alla med specialkunskap i barn/ungdomstandvård samt omhändertagande av barn med speciella behov.

-Tandgruppen